کشف راز عجیب‌ترین آتشفشان جهان

 تجزیه و تحلیل‌های ژئوشیمیایی جدید نشان می‌دهد که منشاء این گدازه‌های کربنی نادر در واقع مقادیر بی‌نهایت اندک و جزئی از ذوب ناقص مواد معدنی معمولی در جبهه بالایی زمین است که از آتشفشان «اولدوینیولنگای » در کشور تانزانیا فوران می‌کنند.

اولدوینیولنگای

به گفته محققان هر چند گدازه‌های کربنی معروف به کربناتیت‌ها، در طول تاریخ زمین شناسی بارها مشاهده شده‌اند، اما آتشفشان لنگای در شمال تانزالیا تنها نقطه در کره زمین است که این گدازه‌ها به طول فعال از آن فوران می‌کنند.

گدازه‌هایی که از این کوه آتشفشان بیرون می‌ریزند، از نظر ترکیبات بسیار غیر معمول و عجیب هستند به طوری که تقریبا هیچ سیلیسی ندارند و بیش از 50 درصد آنها را مواد معدنی کربناتی تشکیل می‌دهند.

در حالی که به طور معمول گدازه‌های آتشفشانی حاوی مقادیر زیادی سیلیس هستند که نقطه ذوب آنها بالای 900 درجه سیلسیوس است، اما گدازه‌های آتشفشان لنگای مانند مایع در دمای تقریبا 540 درجه سیلسیوس فوران می‌کنند و این محتوی اندک سیلیس باعث می‌شود که حالت مایع گدازه‌ها بسیار بیشتر شده و در حال جریان شبیه به روغن موتور به نظر برسد.

گروهی از دانشمند‌ان دانشگاه نیومکزیک با همکاری محققان آمریکایی و فرانسوی خود شرح یافته‌های جدید خود درباره این آتشفشان را در مجله علمی نیچر منتشر کرده‌اند.

/ 1 نظر / 13 بازدید