تقسیمات علم زمین شناسی

 

تقسیمات علم زمین شناسی

 * کانی شناسی:

      درباره مواد تشکیل دهنده زمین ، طرز تشکیل و نحوه شناسائی آنها گفتگو می‌کند.

 * سنگ شناسی:

      موضوع بحث آن سنگ‌های زمین ، تقسیم بندی و چگونگی تشکیل آنهاست.

* هواشناسی:

      راجع به آزمایش‌های مربوط به هوا و مشخصات آن صحبت می‌کند.

* آب شناسی:

      موضوع بحث آن آب‌های زمین است. این رشته خود به دو قسمت آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی تقسیم می‌شود.

 * زمین شناسی ساختمانی:

      درباره ساختمان‌های طبیعی زمین صحبت می‌کند.

    * زمین شناسی فیزیکی:

      در باره مشخصات طبیعی زمین صحبت می‌کند.

 * دیرینه شناسی:

      راجع به موجودات زنده‌ای که در قدیم زندگی می‌کرده‌اند و شرایط زندگی آنها بحث می‌کند. با استفاده از این رشته می‌توان سن طبقات مختلف زمین را محاسبه کرد.

* رسوب شناسی:

      راجع به رسوبات و نحوه تشکیل آنها صحبت می‌کند.

 * چینه شناسی:

      موضوع بحث آن درباره طبقات مختلف زمین و ارتباط آنها با یکدیگر است.

 * ژئومرفولوژی:

      موضوع بحث آن در مورد عوارض زمین است و درباره طرز پیدایش پستی‌ها و بلندی‌ها گفتگو می‌کند.

    * ژئوفیزیک:

      درباره خواص فیزیکی زمین نظیر جاذبه ، ثقل ، فشار و حرارت بحث می‌کند. در قسمتی از این رشته که به نام ژئوفیزیک عملی معروف است ، نحوه استفاده از خواص زمین در پی‌گیری و اکتشاف مواد معدنی بحث می‌شود.

* ژئو شیمی:

      راجع به خواص شیمیایی زمین و ترکیب مواد تشکیل دهنده آن گفتگو می‌کند. در این رشته نحوه استفاده از خواص شیمیایی عناصر تشکیل دهنده زمین در اکتشاف مواد معدنی مورد بحث است.

 

 

  * زمین شناسی اقتصادی:

      این رشته از زمین شناسی درباره آن دسته از مواد زمین که ارزش اقتصادی دارند صحبت می‌کند. و نحوه و شرایط تشکیل آنها را بررسی می‌کند.

 * زمین شناسی مهندسی:

      در باره چگونگی استفاده از اطلاعات زمین شناسی در کارهای مهندسی نظیر سد سازی ، جاده‌ سازی و ... گفتگو می‌کند.

* فتوژئولوژی:

      به کمک این رشته می‌توان با استفاده از عکس‌های هوایی زمین ، نقشه زمین شناسی تهیه کرد.

  * زلزله شناسی:

      زمین لرزه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

  * آتشفشان شناسی:

      آتشفشان‌ها و فعالیتهای آتشفشانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

* اقیانوس شناسی:

      اقیانوس‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

* پالئو ژئوگرافی:

      درباره شکل و توزیع خشکی‌ها و دریاهای زمین در ادوار گذشته زمین شناسی گفتگو می‌کند.

* پالئو بوتانی:

      راجع به گیاهانی که در قدیم می زیسته‌اند و چگونگی شناسائی آنها گفتگو می‌کند.

* دورسنجی:

      در آن نحوه بررسی زمین با استفاده از ماهواره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 * غارشناسی:

      در آن نحوه پیدایش غارها مورد بررسی قرار می‌گیرد .

 * زمین شناسی دریایی:

      در آن در مورد آبها بحث می‌شود.

* زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک:

      درباره ساخت‌های مختلف سنگهای تشکیل دهنده پوسته ، چگونگی تشکیل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین ، بحث می‌کند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
عبدلی

5090