فلزی با درجه انبساط صفر ابداع شد

 برای خلق این مواد، دانشمندان نوعی آلیاژ را تحت فشاری صدها هزار برابر فشار عادی اتمسفر قرار دادند. این کشف می تواند دیدگاهی جدید را از خصوصیات عجیب مواد موجود در فشار بالا که 90 درصد از مواد موجود در منظومه خورشیدی را تشکیل داده اند ارائه می کند.

تلاش برای ابداع این نوع از آلیاژها با درجه انبساط صفر به سال 1896 باز می گردد. در این سال فیزیکدانی با نام چارلز ادوارد گوئیلاوم مطالعات فراوانی را برای ارائه این نوع از مواد به انجام رساند.

دانشمندان کالج کالتک به همراه همکارانش با وارد آوردن فشار بر روی تاثیر فشار بر روی آلیاژ پالادیوم و آهن که Pd3Fe خوانده می شود مطالعه کردند. این مواد با قرار گرفتن در میان دو صفحه الماسی فشاری را 326 هزار بار بیشتر از فشار عادی اتمسفر تحمل کردند. نتایج این آزمایشها نشان داد که الیاژ تحت این فشار بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رفت، سخت شد. به منظور کشف دلیل این پدیده دانشمندان رفتارهای مکانیکی کوانتم الکترونهای آلیاژ تحت فشار را شبیه سازی کرده و مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس گزارش زی نیوز، شبیه سازی نشان می دهد الکترونها تحت فشار به سطوح انرژی خاصی دسترسی پیدا می کنند که با خصوصیات طبیعی آلیاژ در ارتباط است. بر اساس این پدیده دانشمندان نوعی تغییرات شیمیایی بر روی آلیاژ ایجاد کردند که فشار ایجاد شده باعث تغییر خصوصیات رفتاری الکترونها شده و خصوصیات رفتاری آنها را تغییر می دهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید