احساس تنهایی با استرس بیشتری همراه است

محققان دانشکده شیکاگو دریافته اند که تنهایی افراد به ویژه در سنین میانسالی و کهنسالی نقش قابل توجهی در افزایش فشار خون و بیماری های قلبی دارد. آمار نشان داده که فشار خون افراد تنها 30 درصد بالاتر از افراد دیگری است که در محیط خانواده احساس تنهایی نمی کنند.

از آنجایی که تنهایی در میان افراد 50 تا 68 سال به دلیل وضعیت زندگی شهرنشینی و ماشینی امروز بیشتر شده است به تبع آن بیماریهای قلبی و فشار خون نیز افزایش یافته است.

متخصصان معتقدند حتی در بسیاری از موارد ممکن است افراد ظاهرا در میان جمع باشند اما به دلیل نوع روابط سرد و بی محبت احساس تنهایی کنند بنابراین صرفا شلوغ بودن مانع از احساس تنهایی و آرامش فکر و قلب نمی شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید